JULEGAVE FRA NATURENS HUS

JULEGAVE FRA NATURENS HUS

SÅ HAR DE GRØNNE FORENINGER I HOLBÆK OG ODSHERRED SAMMEN MED NVPRO LAGT PROGRAM FOR FØRSTE HALVDEL AF 2015 MED SPÆNDENDE OPLEVELSER I NATUREN

NATURENS HUS er et samarbejde mellem de grønne naturorganisationer – som ønsker at deltage med ressourcer og kompetencer – samt NVPRO’s to naturskoler i Holbæk og Odsherred. Målet for samarbejdet er, at få viden om den lokale natur, arrangere fælles foreningsaktiviteter, udvide naturvejledningen samt sikre øget fokus på det at opleve og færdes i naturen.

I 2014 har NATURENS HUS afholdt en naturkonference i februar 6 cafe-aftner for foreninger samt det store Marked for fritid og naturoplevelser som blev afholdt lørdag den 28. juni i området omkring Anneberg Vandrehjem og Odsherred Naturskole.

Og nu har NATURENS HUS så lagt programmet for første halvdel af 2015 (der vil selvfølgelig senere blive annonceret for de enkelte arrangementer, så hold øje med det)

Mandag den 23. februar afholdes der den årlige Naturkonference på Anneberg Vandrehjem. Årets oplægsholder er formanden for Naturpark Åmosens bestyrelse Henning Fougt, der vil komme med et indlæg om dette fantastiske projekt. Anden del af naturkonferencen vil sætte fokus på hvordan man kan tilrettelægge, at få viden om artsdiversiteten – d.v.s. hvilke dyr og planter m.m. der findes – på og omkring Odsherred Naturskole samt Holbæk Naturskole.
En viden om dette vil kunne danne grundlag for øget viden, fælles aktiviteter i områderne, en bedre naturvejledning samt sidst men ikke mindst sikre et øget fokus på det at opleve og færdes i naturen.

NATURENS HUS arrangerer 3 FORTÆLLETURE FOR HELE FAMILIEN i løbet af foråret, hvor ALLE kan deltage.

Søndag den 18. januar 2015 kl.13.00-16.00 Grevinge skov , hvor foreningerne og naturvejledere deltager så man ikke alene får viden om området (fugle, dyrespor, hvor ligger Hamlets grav osv).
Tovholder er Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Søndag den 22. marts 2015 kl.10.00-14.00 Hovvig (Vandets dag). En lille vandretur hvor der vil blive fortalt om vandet i og omkring området samt om Skarvkolonien.
Tovholder er Dansk Vandrelaug (DVL)

Søndag den 10. maj 2015 kl.8.00-12.00 Hønsehalsen på Tuse Næs (Skovens dag). Skovtur med blomster og fuglestemmer samt pleje og pasning af områderne.
Tovholder er Nordvestsjællands Naturhistoriske forening (NVNF)

Søndag den 7. juni 2015 kl.11.00-16.00 afholdes NATURENS HUS Marked for Friluftsliv og Naturoplevelser 2015 på Holbæk Naturskole. Som i år vil de grønne foreninger lave en masse arrangementer på selve dagen. Og der vil blive tale om udelukkende fælles arrangementer.
Der vil også blive forsøgt at få virksomheder med ”outdoor” interesser til at komme og vise sine produkter frem.

Som sagt vil der blive annonceret specielt om hver enkelt af ovenstående arrangementer, så hold øje med disse, hvor der selvfølgelig vil blive en mere udførlig beskrivelse.

ENDNU BEDRE ELEVER PÅ NVPRO

ENDNU BEDRE ELEVER PÅ NVPRO

NYT SPÆNDENDE ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM BRUGSEN OG NVPRO STARTER OP I DET NYE ÅR

SuperBrugsen i Højby, Daglibrugsen i Tuse og Bageren i Hørve har alle samme ejer med uddeler Henrik Andersen som overordnet ansvarlig for de tre butikker.

NVPRO er en produktionsskole som arbejder ud fra den tankegang, at jo mere eleverne på skolen kan prøve sig selv af med konkrete opgaver i et samarbejde med erhvervslivet, des bedre er de rustet til at beslutte sig og tage en konkret uddannelse og gennemføre denne.
Martin Krøyer er linjelærer for Salg & Servicelinjen som netop har som mål, at lære elever om detailhandlens mange sider og de færdigheder det kræver for at kunne yde en god service og kundebetjening

Disse realiteter er i al sin enkelthed baggrunden for et nyt spændende erhvervssamarbejde som starter op efter nytår og vil gøre det endnu mere aktuelt for potentielle produktionsskoleelever at starte på NVPRO.

Samarbejdet bygger på 3 forskellige samarbejder som alle er en win-win situation.

For det første er der tale om 3 meget forskellige butikker.
Daglibrugsen i Tuse er et lille sted med mange varer og man er derfor nødt til at kende mange discipliner. SuperBrugsen i Højby er en meget stor forretning, hvor de enkelte afdelinger er specialiserede med hver deres ansvarsområde.
Bageren i Hørve er en ny forretning som bygger på, at SuperBrugsen i Højby har købt Højbybageren og derfor laver frisk brød, kager m.m. hver dag og som faktisk prøver helt nye veje i forhold til et bagerudsalg.

De tre butikker udgør derfor en naturlig parallel til en elevs udvikling på Salg og Service linjen og Martin Krøyer kan derfor nu tilrettelægge et praktikforhold sammen med den enkelte elev som svarer præcis til der hvor eleven er i udviklingen. Det vil eleven og arbejdspladsen få det optimale ud af til gavn for begge parter.

For det andet arbejder Salg og Servicelinjen i forvejen med at lave diverse undersøgelser som en del af undervisningen, hvorfor NVPRO tilbyder at lave undersøgelse, analyser m.m. for de 3 virksomheder, efter aftale med Henrik Andersen.

Endelig har detajlhandlen i de sidste år sat meget fokus på ”mersalg”, hvilket de 3 butikker selvfølgelig også gør, så derfor er det aftalt, at Salg og Servicelinjen kan lave koncentrerede indsatser omkring udviklingen er ”mersalg”.

Brugsuddeler Henrik Andersen udtaler: ”Jeg finder det helt naturligt, at erhvervslivet samarbejder med f.eks. NVPRO og netop deres tankegang om elevernes læring, falder godt i tråd med min, så jeg forventer at vi alle får et godt udbytte af samarbejdet”.

Linjelærer Martin Krøyer fortsætter: ”Det er en fantastisk aftale som dels gør, at eleverne får mere individuelt ud af undervisningen og jeg kan målrette denne meget mere og dels forventer jeg, at dem som ender med at påbegynde uddannelsen har den ekstra gnist som gør, at de har truffet det rigtige valg og fuldfører uddannelsen.”

FAKTABOKS

NVPRO
Nordvestsjællands Produktionsskole er et tilbud til unge i hele Nordvestsjælland og har afdelinger i Holbæk, Svinninge, Asnæs og Nykøbing.
Et ophold er relevant for unge mellem 15 og 25 år og som har brug for en afklaring af evner og interesser, inden der skal vælges uddannelse eller job

SALG&SERVICE linjen
Eleverne lærer om detailhandlens mange sider og de færdigheder det kræver for at kunne yde en god service og kundebetjening. Eleverne lærer om de forskellige sider af detailhandlen og veksler imellem teori, opgaver og praksis.