INTERESSE FOR NVPRO-MODEL

INTERESSE FOR NVPRO-MODEL

Rasmus Horn Langhoff (A) og Jacob Jensen (V) på besøg i NVPROs cafe på Værftet i Holbæk

De to folketingspolitikere Rasmus Horn Langhoff (A) og Jacob Jensen (V) er politiske modstandere; men har det tilfælles, at de er meget interesserede i den produktionsskolemodel som NVPRO praktiserer, nemlig et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, etablering af arbejdsopgaver med rigtige kunder i den anden ende som giver eleverne de bedste kompetencer.

Derfor havde de to aftalt med NVPRO, at mødes i de nyrenoverede lokaler i Værftet. Fra NVPRO var det forstander Henrik Bendixen og Jes Wilhelmsen der mødte de to folketingspolitikere.

Det blev en grundig gennemgang af historien bag renoveringen af Værftet og en rundvisning så resultatet kunne studeres.

Herefter drøftedes, hvorfor NVPRO er et vigtigt bindeled i arbejdet med at forberede de unge til uddannelse eller job. Et element som ofte bliver overset, er den kendsgerning, at der er langt færre muligheder for unge i dag for at kunne bestride et eftermiddagsjob. Det gælder både større krav til indhold og alder; men også længere skoledage medfører naturligvis begrænsninger.
Tidligere var unges eftermiddags jobs en vigtigt introduktion til erhvervslivet, hvor man lærte at møde til tiden og gide, at lave noget.
Det er netop en af de roller som NVPRO anvender til at give eleverne de kompetencer som gør, at de har langt bedre mulighed for at gennemføre en uddannelse.

Men også Produktionsskolens placering i uddannelsessystemet – som et mangfoldigt tilbud til en meget bred sammensat ungdomsgruppe – blev indgående drøftet.
Både Rasmus Horn Langhoff og Jacob Jensen spurgte ind til om der var behov for – i langt højere grad end i dag – at informere den gruppe af unge som kaldes ”ikke uddannelsesparate” om hvad et ophold på en produktionsskole egentligt er.
Forstander Henrik Bendixen svarede, at hvis de unge opfattede et ophold som sidste mulighed, hvis alt andet ikke kunne lade sig gøre, ville det, at komme på en produktionsskole meget nemt kunne opfattes som et nederlag og straf i stedet for en mulighed for at komme i gang og blive uddannelsesparat.

Det blev et par udbytterige timer for begge parter og der var enighed om at holde kontakten ved lige.

Væftscaféen åbner i Holbæk

Væftscaféen åbner i Holbæk

Åben folkefest i Holbæk

NVPRO byder velkommen i Holbæk’s nye værftscafe den 20.marts klokken 18.00-23.00

Henrik Bendixen Forstander på Nordvestsjællands Produktionsskole NVPRO

Henrik Bendixen Forstander på Nordvestsjællands Produktionsskole NVPRO

”Så nærmer vi os målet efter 4 års arbejde”, siger forstander Henrik Bendixen og fortsætter: ”Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg glæder mig som et lille barn! Det bliver en unik mulighed for vores produktionsskoleelever til at stifte bekendtskab med en lang række ”rigtige” opgaver og samtidigt får NVPRO mulighed for at bidrage med, at virkeliggøre Holbæk kommunes tanker om, at gøre stedet til Holbæks maritime hjerte”.

Det har også været en lang og snoet vej til dette fantastiske resultat som markeres, fredag den 20. marts fra klokken 13.00 først med den officielle åbning med borgmester Søren Kjærsgaard og en lang række taler m.m.

Fra klokken 14.20 vil der være en række events, workshops og stande med lokale aktører. Og selvfølgelig vil NVPRO være repræsenteret ved en lang række begivenheder som Værftscafeen, fremvisning af M/S Lusen, Grejbanken og hvad den tilbyder, Fjordsvøm, Monsterløb.

Klokken 18.00 byder NVPRO så til åben folkefest! Thomas Sørensen som er leder af NVPROs køkkenlinje fortæller: ”Værftscafeen vil tilbyde en stor buffet med 1 forfriskning (øl, vin m.m.) til i alt kun kr.150,-. NVPROs køkkenlinje vil vise hvad man kan forvente, at Værftscafeen kan byde på i fremtiden, så det bliver en masse lækkerier” og fortsætter: ” jeg kan nævne Røget laksetatar på sprødt rugbrød – Skindstegt fjæsing med pastinak og kapers – Dampede torsk med bacon, rødbeder og æg – Stegt andebryst med svampe…..sådan bare for at give et par eksempler”!

Buffetbillet med 1 forfriskning kr.150 sælges i forvejen og bestilles ved at maile til info@nvpro.dk sit NAVN– ADRESSE – E-MAIL – ANTAL PERSONER/billetter. Da der er et begrænset antal spisepladser gælder det om at være hurtig.
Jacob Antvorskov – som er NVPROs projektudvikler på Værftet i Holbæk – siger om arrangementet: ”I løbet af aftenen vil der komme en række sjove og spændende maritime indslag, ligesom der vil være live musik med bandet ”Nanny Nostoc”. Vi vil i hvert fald lægge op til at det bliver en folkefest”

Så kom og deltag i festen – uanset om du skal spise eller ej – og vær med til at fejre nye tider i Holbæk havn og mød NVPRO for fulde sejl.

FORTÆLLETUR FOR HELE FAMILIEN

FORTÆLLETUR FOR HELE FAMILIEN

NATURENS HUS INVITERER TIL ÅRETS ANDEN TUR – PÅ VANDET’S DAG – SØNDAG DEN 22. MARTS KLOKKEN 10.00 I HOVVIG

IMG_0877Den 23. februar havde NATURENS HUS stor succes med årets Naturkonference dels om NaturPark Åmosen og dels om at starte undersøgelser på naturskolerne i Holbæk og Odsherred om dyr og planter.

Nu er NATURENS HUS så allerede klar med sit 3. arrangement i 2015 nemlig den anden af de i alt tre Fortælleture for hele familien. Første Fortælletur foregik den 18. januar i Grevinge skov, hvor cirka 100 mennesker – i alle aldre – deltog. Det er Dansk Vandrelaug ved Jan Holst som er tovholder på denne tur; men også her vil folk til stede fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen og NVPRO’s Naturskole med flere. Det er ”Vandet’s dag” så der vil selvfølgelig blive fortalt om vandet på begge sider af dæmningen og om Skarvkolonien.

Søndag den 22. marts klokken 10.00 mødes man på P-pladsen ved Hovvigvej 108, altså på Nakkesiden af Hovvig. På vejen over vigen vil der blive fortalt om vandet og fuglene. Derefter går man hen til skarvkolonien for at få historien om denne fantastiske historiske fugl. På vejen tilbage over Hovvig vil der selvfølgelig blive fortalt om hvad der ellers er af fugle. Da det er Dansk Vandrelaug som er tovholder på turen, vil der selvfølgelig være mulighed for at vandre længere – i forlængelse af arrangementet, blandt andet til Mårbjerg og over Slettmosen, hvor alle selvfølgelig også er velkomne.

Turen er afsat til at starte klokken 10.00 og slutte kl.14.00, så det vil være en rigtig god ide, at tage mad og drikke med og selvfølgelig tøj der passer til vejret. Hvis man ejer en kikkert, vil der være mulighed for at se fuglene på tæt hold. NATURENS HUS er et samarbejde mellem grønne organisationer og NVPRO’s Natuskoler i Holbæk og Odsherred.

Da så mange med forskellige viden om naturen er med til at arrangere ”Fortælletur for hele familien” vil der være rig mulighed for at kunne stille spørgsmål om mange forskellige emner og det er også et af formålene med samarbejdet nemlig, at øge viden om den lokale natur, arrangere fælles aktiviteter og sikre øget fokus på det at opleve og færdes i naturen.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, bedes man kontakte Jan Holst – dvl – tlf. 2051 2078 / jan- holst@live.dk