NVPRO/campus søger almenunderviser

 NVPRO/campus søger almenunderviser
– med erfaring indenfor intensive læringsforløb

På NVPRO/campus har vi store ambitioner på almenundervisningsområdet (primært dansk og matematik). Der er høje forventninger til skolens evne til at bibringe eleverne almene kompetencer, der matcher kravene på ungdomsuddannelsesområdet.

Skolen har været meget eksperimenterende ift. læringsstile, og har efterhånden oparbejdet et vist beredskab ift. at undervise den meget brogede skare af elever, som vi løbende modtager. Vi underviser lige nu på tre niveauer.
Niveau 1: som primært foregår på linjerne (værksteder) meget integreret med det praktiske
arbejde.
Niveau 2: som er en kombination af teoretisk og praktisk undervisning, og som tager sigte efter
erhvervsskolernes optagelsesprøver (alternativet til 2-tallet).
Niveau 3: prøveforberedende undervisning mhp. FS9. Vi har eksamen to gange årligt.
Skolen råder i forvejen over meget kvalificerede almenundervisere, der allerede har en vis erfaring i området med alternative undervisningsformer, men søger en person det har erfaring og resultater i arbejdet med intensive læringsmetoder.

Geografisk dækker skolen et relativt stort område, og eleverne tilbydes derfor undervisning centralt på afdelingerne på i Tølløse, Holbæk og Svinninge. Alle steder råder vi over gode undervisningsfaciliteter og undervisningsmateriale.

Alle elever modtager undervisning i en kombination af teoretisk undervisning og praktisk arbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens individuelle behov, og foregår parallelt med undervisningen på skolens linjer (værksteder). Der vil derfor være en løbende dialog med læreren på de respektive linjer, om gensidig opbakning til arbejdet med elevernes indlæring.

NVPRO har i øvrigt det grundlæggende princip, at vi ikke udfører ”lade-som-om” opgaver, men tilbyder på vores værksteder undervisning i et professionelt miljø og med baggrund i ægte værdiskabende arbejde. Vi leverer varer i god kvalitet til ”rigtige kunder”. Derfor er værkstedsarbejdet vigtigt. Vi mener ikke at almen undervisningen kan stå alene gennem længere tid. Undervisningen i værkstedet befordrer således den almene undervisning.

Skolen råder over tidssvarende produktions- og undervisningslokaler, og har aktiviteter spredt rundt i det meste af Nordvestsjælland.

Det er særligt vigtigt for os at du:

 • har erfaring og/eller kurser ift. arbejdet med intensive læringsforløb.
 • er udviklingsorienteret, og har fokus på løbende udvikling af læringsmiljøet.
 • ”hviler i din faglighed” – og er bevidst om god kvalitet.
 • er den tydelige og autentiske voksne, der kan guide eleverne trygt i processerne.
 • har ”gnisten” og evnen til at skabe interesse for faget og for uddannelse generelt.
 • kan inspirere og lære fra dig – og være super entusiastisk.
 • et glad og udadvendt menneske, der udviser overskud i dit daglige virke.
 • selvstændig og handlingsorienteret og samtidig god til teamarbejdet.Vi tilbyder:
 • En dagligdag med engagerede kolleger og talentfulde elever.
 • En levende og fleksibel arbejdsplads, der altid er i udvikling
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Der kan både være tale om deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Løn ift. overenskomst mellem Uddannelsesforbundet og Moderniseringsstyrelsen.

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansøgningen sendes pr. e-mail til: ans@nvpro.dk. Samtaler afholdes i uge 26.

Ansøgningsfrist er mandag d. 26. Juni 2017 kl. 09.00

Du kan få yderligere oplysninger om jobbet hos afdelingsleder Dorte Hahn på tlf. 5167 2419 – mail: dhk@nvpro.dk. Du kan se mere om skolen på www.nvpro.dk og på Facebook.

NVPRO/campus er en selvejende institution (Produktionsskole) under Undervisningsministeriet. Vi tilbyder et utraditionelt uddannelsesmiljø, hvor målet er at opøve de unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart er parat til at gå i gang med en sådan. Vi underviser med udgangspunkt i ægte værdiskabende arbejde, og har aktiviteter i hele Nordvestsjælland . Se meget mere på skolens hjemmeside: www.nvpro.dk