NVPRO søger pædagog

NVPRO søger pædagog – med interesse for natur og formidling

På Nordvestsjællands Produktionsskole har vi mange elever, der gerne vil blive klogere på pædagog- og/eller sosufaget, og ønsker at prøve kræfter med det hos os, forinden de for alvor vælger fremtidig uddannelsesretning.

Skolen tilbyder elever undervisning der målretter sig pædagogfaget, i en kombination af teoretisk undervisning og praktisk arbejde. Parallelt med undervisningen indenfor pædagogområdet introducerer vi også til SOSU-uddannelserne, hvorfor et vist kendskab til disse vil være en fordel.

NVPRO har det grundlæggende princip, at vi ikke udfører ”lade-som-om” opgaver, men vi underviser med baggrund i ægte værdiskabende arbejde. Vi leverer varer i god kvalitet til ”rigtige kunder”. ”Kunderne” består for denne linjes vedkommende i overvejende grad af daginstitutioner og grundskoler (indskoling), som vi tilbyder naturvejledning. Det er derfor vigtigt, at du har en ægte og stor interesse for naturen, og meget gerne formelle kompetencer på området, eller erfaring fra tidligere jobs.

Linjen vil bestå af produktionsskoleelever i forskellige uddannelsesforløb (Ordinære produktions- skoleforløb, Erhvervsgrunduddannnelsen og den Kombinerede Ungdomsuddannelse). Vi arbejder dagligt på at levere et produkter i en god kvalitet, i kombination med den faglige og almene undervisning.

Undervisningen vil primært foregå på vores afdeling i Svinninge, og den praktiske del på vores naturskoler i hhv. Odsherred og Holbæk, samt hos vores mange samarbejdspartnere i Nordvestsjælland.

Vi søger derfor en medarbejder, der formår at motivere og opkvalificere linjens elever hen imod videre uddannelse, gerne indenfor Pædagog- eller Sosufaget.

Det er særligt vigtigt for os, at du:

 ”hviler i din faglighed” – og er bevidst om hvad god kvalitet er indenfor faget.

 •   har ”gnisten” og evnen til at skabe interesse for faget.
 •   brænder for at arbejde med natur og formidling som det gennemgående tema
 •   kan inspirere og lære fra dig – og være super entusiastisk i din undervisning.
 •   et glad og udadvendt menneske, der udviser overskud i dit daglige virke.
 •   selvstændig og handlingsorienteret og samtidig god til teamarbejdet.
 •   udviklingsorienteret – idet vi har stærkt fokus på løbende at videreudvikle vores linjetilbud

  og produkter.

 •   i stand til arbejde i et, til tider kaotisk spændingsfelt mellem mange aktører

  og forskellige interesser – og på alle tider af døgnet!

  Stillingen ønskes besat snarest muligt, og senest d. 1. februar 2015. Ansøgningen sendes pr. e-mail til: ans@nvpro.dk, og skal være skolen i hænde senest d. 15. december 2015 kl. 12.00. Samtaler afholdes onsdag d. 17. december 2015 fra kl. 16.00.

  Du kan få yderligere oplysninger om jobbet hos skolens Forstander Henrik Bendixen på tlf. 4062 6811 el. på hb@nvpro.dk. Du kan læse mere om skolen på www.nvpro.dk

  NVpro – Nordvestsjællands Produktionsskole er en selvejende institution under Undervisningsministeriet. Vi tilbyder et utraditionelt uddannelsesmiljø, hvor målet er at opøve de unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart er parat til at gå i gang med en sådan. Vi underviser med udgangspunkt i værkstedets produktion og opgaver i øvrigt. Se meget mere på skolens hjemmeside: www.nvpro.dk