NVPRO OG LIVERPOOL

Aftenfoto fra Liverpool

Aftenfoto fra Liverpool

Udvekslingsprogram for produktionsskoleelever og lærere – med midler fra EU

9 elever og 6 lærere har – før jul – været i praktik i Liverpool, Knowsley College. Eleverne var der i 4 uger og har til dagligt på de forskellige linjer i NVPRO. Lærerne var derovre en uge af gangen.

Det er Dorte Just Hahn som har været tovholder på projektet og hun siger: ”Målet med projektet er, at give vores elever en stor faglig- og social oplevelse og styrke deres selvværd. Derfor sender vi dem udenlands på praktik- og skoleophold, hvor de skal kommunikere på et fremmed sprog og tage vare på sig selv. De ved også at der er forventninger til dem når de kommer hjem nemlig, at de viderebringer deres erfaringer og oplevelser til de øvrige elever på skolen”.

Sabrina fra Krop- og Stil linjen deltog i programmet og hun udtaler:” Jeg opfattede det som en lang opgave, jeg skulle igennem og jeg var straks med på, at det var en fed mulighed for mig at deltage. Lige fra vi begyndte forberedelserne – sammen med vores undervisere – med at lære om landet og Knowsley College samt egnen omkring skolen til vi var hjemme igen. Jeg lagde især mærke til, at den teoretiske undervisning foregik meget skoleagtigt, hvor vi – på NVPRO – har det integreret i opgaverne. Det gør at jeg nu har fået flere redskaber, så jeg nogengange vil benytte kun at fokusere på det teoretiske og ellers som vi gør på NVPRO som jeg holder meget af”.

Dorte tilføjer: ”At skabe sociale forhold på tværs af kulturer og være tvungent til at kommunikere på fremmedsprog, giver vores elever et stort ryk i deres personlige udvikling. Da de kommer af sted på skole- og praktikophold i det fag, de er tilknyttet på NVPRO, får de udviklet relevante faglige egenskaber og kunnen i forhold til deres uddannelsesplan. Og som en ekstra gevinst for alle, kommer de hjem med nye input og ideer som de benytte fremadrettet.”

Liverpool-holdet klart til at vise hvad NVPRO kan præstere

Liverpool-holdet klart til at vise hvad NVPRO kan præstere

På spørgsmålet om hvad formålet med opholdet er for lærerne, svarer forstander Henrik Bendixen: ”De lærere der involverer sig i dette projekt, brænder for at udvikle deres faglinje, lærere som gerne vil inspireres og udveksle erfaringer med andre undervisere i samme fag og på den måde bringe nye tiltag ind i elevernes hverdag”.
”Helt konkret stiller vi kriterier op som at lære nye pædagogiske metoder i at opnå gode resultater med vores erhvervsfaglige elever samt nye færdigheder i håndtering af udsatte elever. Udveksle didaktiske og pædagogiske metoder samt udveksle resultater i forbyggelse af drop-outs”, slutter Henrik Bendixen

Thomas Sørensen, som er leder af NVPROs Køkkenlinje var en af de 6 lærere som deltog og han var meget begejstret for opholdet som gav noget på både det faglige og personlige plan. Især deres forebyggelse af drop-outs var noget han kunne tage med hjem. ”Der er tit gang i den i køkkenet og der skal produceres meget på en lille plads og der er det vigtigt, at holde øje med, at alle er oppe på beatet så ingen for opfattelsen af, at stå udenfor og på denne måde miste interessen for faget”, siger Thomas.

Knowsley College ligger fysisk i en gammel industriby som i dag rummer mange ”fattige” familier. Mange af de unge har svært ved at fastholde sig i uddannelse. Skolen arbejder derfor meget intensivt på at rumme og forebygge denne gruppe samtidigt med at give dem et fagligt udbytte.
Netop denne kendsgerning har gjort, at NVPRO har valgt denne skole som samarbejdspartner.