HOLBÆK HAVN, HJALM OG ERHVERVSLIVET

Erhvervslivet i Holbæk støtter op om NVPRO/Campus’ aktiviteter i Holbæk havn

Da NVPRO/Campus overtog driften af Galeasen Hjalm ved årsskiftet var skolen spændt på om erhvervslivet ville støtte op om dette samt skolens andre aktiviteter på Holbæk havn.
NVPRO/Campus er et uddannelsessted for elever i alderen 15-25 år og hver eneste gang, at skolen har overvejelser om nye aktiviteter er udgangspunktet altid, om der er spændende praktiske uddannelsesperspektiver for eleverne og om dette passer til eller kan supplere det som skolen i forvejen arbejder med og har kompetencer indenfor.

På Holbæk havn har NVPRO/Campus dels en Maritim-linje med elever som lærer om alt det maritime som foregår i nærheden og på vandet. Linjen varetager udlejningen fra Friluftsrådets Grejbank som er nabo til Værftscafeen som er en del af køkkenlinjen. På cafeen har det blandt andet været muligt at oprette 4 lærlingestillinger og derudover er der en række elever som varetager en række opgaver. Og så varetager NVPRO/Campus som sagt driften af Hjalm.

Erhverslivet har virkelig bakket op om disse aktiviteter i form af, at tegne sponsorater som muliggør, at skolen kan holde skibet ved lige og udvikle havnen, så den bliver mere levende og får bedre sammenhæng med resten af byen. Der er tegnet 16 sponsorater som har givet kr.200.000 i alt og som faktisk kan betyde, at der kan søges op imod kr.3-4 mio kroner i forskellige fonde til f.eks. nye sejl, bedre undervisningsmuligheder for alle skoleelever i kommunen o.s.v.

Det vil også fremadrettet være særdeles vigtigt, at erhvervslivet bakker op hvis vi skal lykkes med den udvikling som alle ønsker.

Skolen holder en sponsoraften for disse sponsorer, mandag den 14. november, hvor blandt andet borgmesteren kommer og fortæller om Hjalm og havnen, besætningen vil fortælle sjove hændelser fra i år, hvad pengene bruges til og tidligere bådebygger Steffen Jørgensen vil fortælle Værftshistorier. Der vil også komme et oplæg om hvordan NVPRO/Campus tænker et nyt set-up i 2017, hvor skolens elever får mulighed for at vise alt det de kan.

FAKTABOKS
De 16 sponsorer er
PRO-OUTDOOR
PLASS DATA
KULLEGAARD
EL TEAM
ADVODAN
DANSK REVISION
ROTARY ØSTRE
NYKREDIT
DANBOLIG
DITO BUS GRUPPEN
SIDESPORET
TRAFFIC TEAM
SUHRS U&B
HBC HOLDNING
ODSHERRED BILCENTER
SELANDIA ADVOKATERNE