Har lovet hinanden at stemme

På NVPRO/campus har elever og ansatte lovet hinanden at alle går hen og stemmer til kommunevalget

Igår klokken 9.00 blev Savklingehallen fyldt med kandidater, elever og lærere til et vælgermøde.
Efter at forstander Henrik Bendixen havde budt velkommen, fik hver af kandidaterne 3 minutter til at fortælle om sigselv og sit parti

Så delte eleverne sig op i 4 lige store grupper og samtidigt blev kandidaterne også delt op i 4 grupper, hvorefter kandidaterne i cirka to timer kom rundt til alle grupper med de spørgsmål som eleverne havde forberedt som en del af undervisningen.

Der var emner om
– for få og dyre ungdomsboliger.
– ingen vil ha os i ekstrajob når vi fylder 18 år
– hvordan vil I få flere uddannelser til Odsherred
– den offentlige transport er for dårlig
– integration
men også om den nye erhvervsfaglige grunduddannelse og meget andet

Samtilige politikere gav udtryk for, at det havde været en fantastisk dag og en super måde at holde vælgermøde på.

Mødet sluttede med at alle lovede hinanden at gå hen og stemme den 21. november