JULEGAVE FRA NATURENS HUS

SÅ HAR DE GRØNNE FORENINGER I HOLBÆK OG ODSHERRED SAMMEN MED NVPRO LAGT PROGRAM FOR FØRSTE HALVDEL AF 2015 MED SPÆNDENDE OPLEVELSER I NATUREN

NATURENS HUS er et samarbejde mellem de grønne naturorganisationer – som ønsker at deltage med ressourcer og kompetencer – samt NVPRO’s to naturskoler i Holbæk og Odsherred. Målet for samarbejdet er, at få viden om den lokale natur, arrangere fælles foreningsaktiviteter, udvide naturvejledningen samt sikre øget fokus på det at opleve og færdes i naturen.

I 2014 har NATURENS HUS afholdt en naturkonference i februar 6 cafe-aftner for foreninger samt det store Marked for fritid og naturoplevelser som blev afholdt lørdag den 28. juni i området omkring Anneberg Vandrehjem og Odsherred Naturskole.

Og nu har NATURENS HUS så lagt programmet for første halvdel af 2015 (der vil selvfølgelig senere blive annonceret for de enkelte arrangementer, så hold øje med det)

Mandag den 23. februar afholdes der den årlige Naturkonference på Anneberg Vandrehjem. Årets oplægsholder er formanden for Naturpark Åmosens bestyrelse Henning Fougt, der vil komme med et indlæg om dette fantastiske projekt. Anden del af naturkonferencen vil sætte fokus på hvordan man kan tilrettelægge, at få viden om artsdiversiteten – d.v.s. hvilke dyr og planter m.m. der findes – på og omkring Odsherred Naturskole samt Holbæk Naturskole.
En viden om dette vil kunne danne grundlag for øget viden, fælles aktiviteter i områderne, en bedre naturvejledning samt sidst men ikke mindst sikre et øget fokus på det at opleve og færdes i naturen.

NATURENS HUS arrangerer 3 FORTÆLLETURE FOR HELE FAMILIEN i løbet af foråret, hvor ALLE kan deltage.

Søndag den 18. januar 2015 kl.13.00-16.00 Grevinge skov , hvor foreningerne og naturvejledere deltager så man ikke alene får viden om området (fugle, dyrespor, hvor ligger Hamlets grav osv).
Tovholder er Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Søndag den 22. marts 2015 kl.10.00-14.00 Hovvig (Vandets dag). En lille vandretur hvor der vil blive fortalt om vandet i og omkring området samt om Skarvkolonien.
Tovholder er Dansk Vandrelaug (DVL)

Søndag den 10. maj 2015 kl.8.00-12.00 Hønsehalsen på Tuse Næs (Skovens dag). Skovtur med blomster og fuglestemmer samt pleje og pasning af områderne.
Tovholder er Nordvestsjællands Naturhistoriske forening (NVNF)

Søndag den 7. juni 2015 kl.11.00-16.00 afholdes NATURENS HUS Marked for Friluftsliv og Naturoplevelser 2015 på Holbæk Naturskole. Som i år vil de grønne foreninger lave en masse arrangementer på selve dagen. Og der vil blive tale om udelukkende fælles arrangementer.
Der vil også blive forsøgt at få virksomheder med ”outdoor” interesser til at komme og vise sine produkter frem.

Som sagt vil der blive annonceret specielt om hver enkelt af ovenstående arrangementer, så hold øje med disse, hvor der selvfølgelig vil blive en mere udførlig beskrivelse.