Om os

Hvem er vi?
Vi er en produktionsskole, der har afdelinger i Svinninge, Holbæk, Asnæs og Nykøbing, Nordvestsjælland.

Et ophold på NVPRO/Campus er relevant for dig, der er mellem 15 og 25 år, og har brug for afklaring af dine interesser og evner, inden du skal ud og vælge uddannelse eller job. Det er et ikke formelt kompetencegivende praktisk uddannelsestilbud, men du får mulighed for at afprøve forskellige praktiske fagområder samtidig med at, du har mulighed for at modtage undervisning i fag som dansk og matematik.

Om at starte på NVPRO/Campus
Betingelserne for at starte på NVPRO/Campus er, at du har opfyldt din skolepligt (frem til 9. klasse), men at du ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Det kræver ingen faglige forudsætninger at gå på skolen. Hvis du ønsker at starte på NVPRO/Campus, kan du enten henvende dig til os eller en UU-vejleder, så bliver du hjulpet gennem processen. Normalt vil du blive optaget inden for 1 til 2 uger. Du kan være elev hos os på NVPRO/Campus i max. 1 år.

NVPRO/Campus en anderledes skole
På NVPRO/Campus er vores største opgave at modne og motivere dig til at gå i gang med en egentlig uddannelse, eller til at få et ordinært job. Vi går derfor på skolen meget op i det praktiske arbejde, således at du bedst muligt bliver rustet til arbejdsmarkedet. Du har også mulighed for at komme i praktik, enten i en offentlig eller privat virksomhed. Dette kan yderligere være med til at afklare dine ønsker og forudsætninger for fremtiden. På NVPRO/Campus producerer vi ”varer”, der skal sælges til virksomheder og private.

Fokus på fremtiden
Formålet med at starte hos os er som sagt, at vi vil ruste dig til dine videre valg i fremtiden, hvad angår skole og job. På NVPRO/Campus har vi 12 forskellige linier du har mulighed for at prøve kræfter med, blandt andet fag som Tømrer & Snedker, Medie, Natur & Pæd og Krop & Stil, således at du bedst muligt bliver sporet ind på, hvad der interesserer dig.

 

IMG_8539