Kombinationsforløb

Hvis dit forløb på NVPRO har en varighed på over tre måneder, kan du komme på et meritgivende kombinationsforløb. Et kombinationsforløb har en varighed på mellem to og fem uger, og er et undervisningsforløb, som indeholder elementer fra både NVPRO og de kompetencegivende uddannelser.

Dette betyder, at din deltagelse i et kombinationsforløb på fx en teknisk skole ikke nødvendigvis skal tilrettelægges, så du er på teknisk skole alle ugens dag. Du kan eksempelvis have tre dage på teknisk skole og to dage på produktionsskolen.

krop_og_stil-2

Formålet med kombinationsforløbet

 Formålet med at deltage i et kombinationsforløb er at sikre, at du bliver afklaret omkring dit fremtidig valg af uddannelse. Yderligere er formålet, at du skal udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer inden du starter på uddannelse. Du får på NVPRO mulighed for at vænne dit til den atmosfære og de krav, der stilles på en erhvervsskole.

Færdig på NVPRO hva' så?

Når du er færdig med dit kombinationsforløb kan du enten starte på en uddannelse, eller du kan blive hos os på NVPRO, indtil du har mulighed for at blive optaget på en uddannelse. 

Kontakt

Hvis du er interesseret i et kombinationsforløb, og gerne vil høre mere om det er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder Connie Thykier på 51 67 24 02 eller ct@nvpro.dk