Så har NVPRO/campus sine 3 første KUU dimitenter

Mathias Feldborg, Louise Lund og Christian Johansen har gennemført en 2årig KUU udannelse – meget tillykke

Mathias kan nu kalde sig Erhvervsassistent indenfor pædagogik – børn og unge
Louise er Erhvervsassistent indenfor salg og service og
Christian er Erhvervsassistent indenfor web-integrator

Mathias, Louise og Christian har alle haft udfordringer at bokse med undervejs; men har – på hver deres måde – taget kampen op med sig selv og synes at det har været det værd. De udtaler selv:

Mathias:
”KUU uddannelsen har givet mig rigtig meget, både fagligt, socialt og personligt, jeg føler, at jeg er vokset med uddannelsen. Jeg er blevet en person, der er mere i balance med mig selv og mine omgivelser. Jeg er blevet mere moden, fået mange nye venner, både store og små! Et læringsforløb, der har givet mig troen på mig og mine muligheder indenfor dette fag”.

Louise:
”Jeg har opnået det, at jeg er gået fra at være en skoletræt 19årig uden uddannelse, til at være en 21årig målrettet snart færdigudlært pige, der tager mere og mere ansvar. Jeg har fået en hel del viden med mig, ikke kun fagligt, men også personligt. Jeg er blevet langt mere mødestabil og ansvarsbevidst”

Christian:
”I de sidste to år i kuu’en, har jeg på det faglioge punkt opnået målet med at kunne planlægge et størrre projekt med en struktur, der er til at finde ud af. Jeg har lært at have en større tro på mig selv og det jeg sætter mig for. Men uden den rette støtte, havde det ikke kunne lade sig gøre”

For et par år siden blev det besluttet, at den nye 2årige KUU uddannelse skulle ligge i Produktionsskoleregi.  NVPRO/campus og første hold startede den 2. august 2015.

KUU står for en Kombineret Ungdomsuddannelse og bestået kalder man sig Erhvervsassistent og kan søge job og samtidigt får man forudsætninger for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsen veksler mellem skolegang og erhvervstræning på en arbejdsplads. Der er 3 obligatoriske fag nemlig: arbejdsplads-, samarbejds- og erhvervslære. Det er netop de kompetencer som en Produktionsskole har rigtigt mange af og som vel bedst kan fungere i dette regi – så også tillykke til Produktionsskolerne.

Mathias, Louise og Christian har alle gennemført og bestået 2 fag på D-niveau. De har været på 2 x 10 uger på gf2 forløb, henholdsvis EUSNVS Holbæk og ZBC i Ringsted. De har været ude i praktik 4 gange og tilknyttet værkstederne på NVPRO/campus.